logosmkn1a

Struktur Organisasi SMKN 1 Gending

Kepala Sekolah : Rr. Herlina Wulansari, S.Pd. MM

WaKaSek  Kurikulum : Iwan Andriyanto, S.Pd

WaKaSek Kesiswaan : Sugeng Priyadi, S.Pd

WakasekSarana dan Prasarana : Samsudin, S.Kom

WaKaSek  Humas : Erwan Dwi Cahyono, ST. MM.Pd

Ka. Sub bag TU : Tutiek Saptini

 


 • Ketua Program Studi Keahlian TPMI
  • Widodo Sasiyono, ST
 • Ketua Program Studi Keahlian TKR
  • Muzairin, S.Pd
 • Ketua Program Studi Keahlian TITL
  • Ronald Pramadona, ST
 • Ketua Program Studi Keahlian RPL
  • Khusnul Mila, S.Pd
 • Ketua Program Studi Keahlian Tata Busana
  • Aulal Amanah, S.Pd

 • Ka. Bengkel Program Studi Keahlian TPMI
  • R. Ihyak Hayatullah, ST
 • Ka. Bengkel Program Studi Keahlian TKR
  • Rudy Handoko, S.Pd
 • Ka. Bengkel Program Studi Keahlian TITL
  • Iwan Andriyanto, S.Pd
 • Ka. Bengkel Program Studi Keahlian RPL
  • Fauzan, S.Kom.,MP
 • Ka. Bengkel Program Studi Keahlian Tata Busana
  • Wike Dwi Wahyuni, S.Pd